Algemene voorwaarden

Spelregels workshops Carola Mokveld

Graag zorg ik dat uw workshop, die u bij mij geboekt heeft, tot in de puntjes is verzorgd. Dat kan natuurlijk alleen maar als we duidelijke afspraken met elkaar maken.

Dit betreft afspraken met betrekking tot privacy, het financiële en organisatorische gedeelte. Mijn werkwijze beschrijf ik in onderstaande  algemene voorwaarden. Het is fijn als we ons allemaal hieraan houden, zo kunnen we de workshop samen tot een succes maken.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze spelregels kunt u met mij contact opnemen.

Algemene voorwaarden
Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bij het aangaan van de overeenkomst beschouwd als gelezen en ontvangen.

Het reserveren van een activiteit die Ruimte voor Kunst organiseert betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt met activiteiten bedoeld, alle diensten die Ruimte voor Kunst aanbiedt.

Aanmelden
Het aanmelden voor een van de activiteiten kunt u per e-mail of via de website (www.carolamokveld.nl) doen. Na reservering van een activiteit ontvangt u een opdrachtbevestiging. Na de opdrachtbevestiging heeft u 14 dagen om het bedrag of aanbetaling over te maken op de rekening en pas na ontvangst van de betaling op de rekening van Ruimte voor Kunst is de aanmelding definitief. Meldt u aan via de website, dan kunt u meteen uw betaling voldoen.

Afmelden
Afmelden dient schriftelijk of via email te gebeuren. Bij afmeldingen binnen 14 dagen voorafgaand aan de activiteit brengen wij 50% van het workshopbedrag in rekening in verband met de aangekochte materialen en ander gemaakte kosten. Indien u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Bij de reservering van een groep is de contactpersoon, ook eindverantwoordelijke voor de afrekening.

Doorgang activiteiten
Ruimte voor Kunst zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken na te komen en de geplande activiteit door te laten gaan. Mocht er onverhoopt door onvoorziene omstandigheden of doordat bepaalde materialen niet leverbaar zijn, een activiteit toch niet door kan gaan, is Ruimte voor Kunst hiervoor niet aansprakelijk jegens de deelnemer(s). Er zal voor een vervangende activiteit gezorgd worden. Indien Ruimte voor Kunst niet in staat is een vervangende activiteit te verzorgen, zal de activiteit gecanceld worden en ontvangt de deelnemer het betaalde bedrag van de activiteit of het bedrag dat voor de workshop berekend is retour.

Ruimte voor Kunst is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
Ruimte voor Kunst is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
Het minimale aantal deelnemers per workshop is aangegeven bij de activiteit (in de mailing en/of op de website). Mocht onverhoopt te snel het maximale aantal inschrijvingen worden overschreden. Dan hanteren wij plaatsing via volgorde van aanmelding en krijgen de mensen die niet geplaatst kunnen worden hun geld terug, of kan men kiezen voor een alternatieve datum.

Ruimte voor Kunst stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel en gevolgschade alsmede materiële schade tijdens of na de workshop zoals vermissing, beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte bezittingen.

Workshops op locatie
Soms is het mogelijk om een activiteit op locatie te boeken. Op basis van de reisafstand, aantal personen en persoonlijke wensen is deze prijs op aanvraag.

Bij activiteiten op locatie zorgt de opdrachtgever voor een geschikte ruimte en voldoende en geschikt meubilair. Ruimte voor Kunst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen in de ruimte of aan het meubilair of in de ruimte aanwezige items, letsel of gevolgschade.
Ruimte voor Kunst maakt tijdens de activiteiten foto’s en houdt zich het recht, na mondelinge goedkeuring van de aanwezige, deze voor publicatiedoeleinde te gebruiken.

Auteursrecht
Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) workshop‐ of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Aan de website, facebookpagina, Instagram of foldermateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij het in gebreke blijven van betalingen en andere verplichtingen zal Ruimte voor Kunst de incasso uit handen geven en eventuele rente en incassokosten doorbelasten.

De door Ruimte voor Kunst vermelde prijzen voor activiteiten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Op een overeenkomst tussen Ruimte voor Kunst en een opdrachtgever/ activiteiten deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.